En mann på et sykehusrom

Avdeling for ortopedi leger

Ortopedisk avdeling tilbyr diagnostikk og behandling av skader og lidelser som omfatter kroppens bevegelsesapparat (ben, ledd, muskler og sener).

Som lokalsykehus i Oslo utfører vi flere akuttoperasjoner daglig. I tillegg behandler avdelingen kompliserte ortopediske problemstillinger henvist fra behandlere over hele landet gjennom pasienters rett til fritt valg av behandlingssted (helsenorge.no)

Diakonhjemmet sykehus er et foretrukket sykehus innen kirurgi for pasienter med revmatiske lidelser. Våre kirurger har bred og spesialisert kompetanse på operasjoner på pasienter med store og kompliserende leddforandringer, og det forskes mye på denne pasientgruppen i samarbeid med Klinikk for revmatologi, poliklinikk og forskning. 

Vi har også mange års erfaring i avansert protese- og revisjonskirurgi på hofte, kne, skulder, albue og ankel. Diakonhjemmet sykehus er et av få sykehus i Norge som tilbyr protesekirurgi i albue og ankel.

Avdelingen har et spesialisert behandlingstilbud til pasienter over 65 år med hoftebrudd i 8 av Oslos 15 bydeler. Årlig behandles over 500 pasienter i vårt ortogeriatriske behandlingsforløp.

I tillegg til øyeblikkelig hjelp tar vi imot pasienter henvist fra legevakt, fastlege og andre sykehus. Utredningen gjøres ved Senter for ortopedi og revmatologi Senter for ortopedi og revmatologi (SOR). Eventuell operasjon utføres dagkirurgisk eller ved innleggelse på en av våre ortopediske sengeposter.g_4afdfdfc_f832_4acc_972c_6de151235da0

Slik finner du fram

Et par personer som går utenfor en bygning

Diakonveien 12 – somatikk, alderspsykiatri og administrasjon

Diakonveien 12, 0370 Oslo

Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo

​På Steinerud finner du somatiske avdelinger (fysisk helse), alderspsykiatrisk avdeling, poliklinikker, akuttmottak, medisinske serviceavdelinger, apotek og administrasjon.

​T-bane

  • Linje 1 til Frøen eller Steinerud stasjon
  • Linje 2 eller 3 til Borgen stasjon

Buss

  • Linje 46 til Frøensalleen
  • Linjene 28 eller 45 til Volvat

Bil

Ta av fra Sørkedalsveien i rundkjøringen ved Volvat Medisinske Senter og Skeidar, og kjør inn Diakonveien. 

  • Hovedinngangen, Diakonveien 12: det er parkeringsplasser etter 500 meter rett frem.
  • Inngang Reidar Kobros vei (poliklinikker, blodprøvetaking og apotek): kjør til venstre i Borgenveien rett etter Volvat Medisinske Senter. Deretter kjører du stikkveien til høyre for å komme inn på gjesteparkeringsplassen nedenfor inngangen til poliklinikkene (ny innkjørsel til parkeringsplassen fra 26.09.22)

Du kan slippe av og plukke opp passasjerer rett vest for sykehusets hovedinngang og ved poliklinikkinngangen. I begge tilfeller kjører du inn Reidar Kobros vei.

 

Parkering sykkel

Det er i overkant av 300 sykkelparkeringsplasser på ​Steinerud.

Parkering bil​

Parkering ute (P1 og P5)

Mandag-lørdag kl. 9-15: kr. 50,- per time
Søndag + røde dager: gratis parkering
Julaften, påskeaften og nyttårsaften kl. 9-15: kr. 50,- per time

Parkering inne (parkeringshuset P4)

Hele døgnet, alle dager: kr 40,- per time, maks 200,- per døgn.

 

HC-parkering

Besøkende med gyldig parkeringskort for forflytningshemmede kan parkere gratis på oppmerkede HC-plasser i Diakonveien og Reidar Kobros vei.

Dersom man benytter Easypark påløper det servicetillegg.

 


Fakturering

Besøkende som fakturerer for sine tjenester til Diakonhjemmet, må parkere på avgiftsparkeringen og eventuelt ta parkeringsavgiften med på fakturaen.​​ 

Det er billettløs parkering på gjesteparkeringsplassene på Steinerud. Bilens kjennemerke registreres når du kjører inn i parkeringsanlegget. Parkeringstiden starter automatisk.​​


Før du forlater parkeringsanlegget har du følgende betalingsalternativer:

  1. Ved avreise: Benytt betalingsautomat ved parkering
  2. Easypark appen med automatisk trekk på kortet
  3. Via parcnordic.no innen 72 timer
  4. Faktura i posten for parkert tid. Administrasjonsgebyr påløper

Oversiktskart over parkering på Steinerud

Eventuell klage på kontrollavgift​ sendes til Park Nordic