Avdeling for gastrokirurgi leger

Gastrokirurgisk seksjon utreder og behandler både langvarige og akutte plager og lidelser. Vi tar imot pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp og pasienter som trenger utredning og oppfølging av våre spesialister.

Vi har høy kompetanse og bred erfaring innen kikkhullskirurgi ved bukinngrep. Dette gjenspeiles i det høye antallet brokk- og galleoperasjoner vi utfører – og kvaliteten på disse. Vi opererer pasienter fra hele landet, som via fritt valg av behandlingssted (helsenorge.no) søker seg til oss.

Vi har kort ventetid og tilbyr utredning og behandling av avansert proktologi (endetarmslidelser). Våre spesialister på blant annet sphinkterplastikk vurderer pasienter med skader etter for eksempel fødsler og fistler og setter dem raskt opp til operasjon dersom det er aktuelt og ønskelig.

Vi ønsker å gi pasientene våre høy kvalitet og trygghet. Derfor har vi fokus på at du blir operert av samme kirurg som vurderte deg i forkant av inngrepet. Kirurgen vil også se til deg etter operasjonen og, sammen med behandlende team, følge deg til du skrives ut.

I tillegg til øyeblikkelig hjelp tar vi imot pasienter henvist fra legevakt, fastlege og andre sykehus. Utredningen gjøres ved Kirurgisk poliklinikk. Eventuell operasjon utføres dagkirurgisk eller ved innleggelse på Kirurgisk sengepost.

Kontakt

Sentralbord

Slik finner du fram

Et par personer som går utenfor en bygning

Diakonveien 12 – somatikk, alderspsykiatri og administrasjon

Diakonveien 12, 0370 Oslo

Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo

​På Steinerud finner du somatiske avdelinger (fysisk helse), alderspsykiatrisk avdeling, poliklinikker, akuttmottak, medisinske serviceavdelinger, apotek og administrasjon.

​T-bane

  • Linje 1 til Frøen eller Steinerud stasjon
  • Linje 2 eller 3 til Borgen stasjon

Buss

  • Linje 46 til Frøensalleen
  • Linjene 28 eller 45 til Volvat

Bil

Ta av fra Sørkedalsveien i rundkjøringen ved Volvat Medisinske Senter og Skeidar, og kjør inn Diakonveien. 

  • Hovedinngangen, Diakonveien 12: det er parkeringsplasser etter 500 meter rett frem.
  • Inngang Reidar Kobros vei (poliklinikker, blodprøvetaking og apotek): kjør til venstre i Borgenveien rett etter Volvat Medisinske Senter. Deretter kjører du stikkveien til høyre for å komme inn på gjesteparkeringsplassen nedenfor inngangen til poliklinikkene (ny innkjørsel til parkeringsplassen fra 26.09.22)

Du kan slippe av og plukke opp passasjerer rett vest for sykehusets hovedinngang og ved poliklinikkinngangen. I begge tilfeller kjører du inn Reidar Kobros vei.

 

Parkering sykkel

Det er i overkant av 300 sykkelparkeringsplasser på ​Steinerud.

Parkering bil​

Parkering ute (P1 og P5)

Mandag-lørdag kl. 9-15: kr. 50,- per time
Søndag + røde dager: gratis parkering
Julaften, påskeaften og nyttårsaften kl. 9-15: kr. 50,- per time

Parkering inne (parkeringshuset P4)

Hele døgnet, alle dager: kr 40,- per time, maks 200,- per døgn.

 

HC-parkering

Besøkende med gyldig parkeringskort for forflytningshemmede kan parkere gratis på oppmerkede HC-plasser i Diakonveien og Reidar Kobros vei.

Dersom man benytter Easypark påløper det servicetillegg.

 


Fakturering

Besøkende som fakturerer for sine tjenester til Diakonhjemmet, må parkere på avgiftsparkeringen og eventuelt ta parkeringsavgiften med på fakturaen.​​ 

Det er billettløs parkering på gjesteparkeringsplassene på Steinerud. Bilens kjennemerke registreres når du kjører inn i parkeringsanlegget. Parkeringstiden starter automatisk.​​


Før du forlater parkeringsanlegget har du følgende betalingsalternativer:

  1. Ved avreise: Benytt betalingsautomat ved parkering
  2. Easypark appen med automatisk trekk på kortet
  3. Via parcnordic.no innen 72 timer
  4. Faktura i posten for parkert tid. Administrasjonsgebyr påløper

Oversiktskart over parkering på Steinerud

Eventuell klage på kontrollavgift​ sendes til Park Nordic