Psykofarmaka og toksisitet

Leger som arbeider innen psykiatri, allmennmedisin, geriatri, rus- og avhengighetsmedisin, barne- og ungdomspsykiatri og klinisk farmakologi ønskes velkommen til fysisk eller digitalt kurs på Diakonhjemmet 26. april kl 09 - 16.

Publisert 16.02.2022
Sist oppdatert 23.02.2022
Flere ulike fargerike tabletter ligger på en hvit flate

På kurset vil ulike aspekter ved toksisitet av psykofarmaka bli belyst, med fokus på risikofaktorer, symptomer, diagnostikk, behandling og forebygging.   

Kurset er godkjent av Den norske legeforening som valgfritt kurs med 7 timer/7 poeng i videre- og etterutdanning innen psykiatri, allmennmedisin, geriatri, rus- og avhengighetsmedisin, barne- og ungdomspsykiatri og klinisk farmakologi.   

Deltakeravgift:
Digitalt: kr. 900,-
Fysisk oppmøte: kr. 1500,- (inkl. lunsj/servering). 

Frist for påmelding: 1. april 2022  

Kurskontakter:
Petra L. Heiberg, (overlege, kursleder), e-post: PetraLybaek.Heiberg@diakonsyk.no            Camilla M. Hoff, (kurskoordinator), e-post: Camilla.Hoff@diakonsyk.no

Se mer: Påmelding, program og praktisk informasjon​