Ny praksiskonsulent på Kirurgisk avdeling

Barbro Flage Braathen er siste tilskudd i sykehusets gruppe på fem samhandlingsleger. Hun arbeider ved Bjørnsletta legesenter, og skal nå være knyttet til Kirurgisk avdeling i 20 %-stilling. Det vil si å være på Diakonhjemmet sykehus hver torsdag.

Publisert 07.10.2020
Sist oppdatert 14.07.2023

Barbro Flage Braathen var ferdig lege i 2001, og har siden det arbeidet på skadelegevakten, med ortopedi på Aker, på Volvat, og de siste tre år på Bjørnsletta legesenter som spesialist i allmennmedisin.

Hun har svært god erfaring med samarbeidet både med Diakonhjemmet sykehus og OUS.

– Epikrisene er gode, oppfølgingen er bra og ansvarsfordelingen tydelig, sier hun.
Hun har lært mye om sykehuset og de ulike behandlingstilbud den korte tiden hun har vært her.

– Jeg ante for eksempel ikke at dere opererte så mange ankelproteser, sier Flage Braathen!

Kommunikasjon og informasjonsutveksling

Flage Braathen er opptatt av hvordan sykehuslegene kan nå fastlegene med informasjon som letter samarbeid og samhandling.

– Hospiteringsmuligheten er viktig og lærerik, likedan kontaktmøtene for leger. På fastlegesiden på sykehusets hjemmeside ligger mye nyttig info om henvisningsrutiner, behandlinger, pasientkurs og en nyttig verktøykasse.

– Dette har samhandlingslegene arbeidet med, og jeg er glad for at jeg nå får denne muligheten på Kirurgisk avdeling, sier hun.

– Jeg har veldig lyst til å være med på å bidra til fortsatt godt samarbeid mellom Diakonhjemmet sykehusog 2. linjetjenesten. Dette er en fin måte å bruke min erfaring og kompetanse som fastlege på. Godt samarbeid mellom primær- og sekundærhelsetjenesten er essensielt for å sikre våre pasienter en trygg og god helsetjeneste.