Anbefalinger om samarbeid om Multidose

I juni 2020 kom det nye anbefalinger om samarbeid for hjemmeboende pasienter som får legemidler i Multidose i regi av kommunen, i Hovedstadsområdet.

Publisert 07.01.2021
Sist oppdatert 14.07.2023
Tekst

Anbefalinger om samarbeid for Multidose i hovedstadsområdet juni 2020.pdf

Det er Direktørmøtene i AHUS, Lovisenberg, Diakonhjemmet og OUS sektor som har godkjent anbefalingene, som også har fått godkjenning fra Samarbeidsutvalget for Hovedstadsområdet Juni 2020.

Vi minner samtidig på viktigheten av å melde endringer til multidose ved utskrivelse fra sykehus og helsehus.