Forskningsnytt

​​

Artikler fra Diakonhjemmet sykehus

 • En gruppe mennesker som poserer for et bilde
  11. desember 2023
  Fire minutter kostholdsveiledning kan gi betydelig helsegevinst

  Forskere ved Diakonhjemmet sykehus har tatt initiativet til en stor internasjonal studie for å bedre hjertehelsen til pasienter med inflammatorisk leddsykdom. Effekten av kortfattet kostholdsveiledning sammenlignes med individuelt tilpasset veiledning på endringer i kosthold, kolesterol og karbonavtrykk.

 • En kvinne som står på et podium
  7. desember 2023
  Fersk professor ble markert

  Anne Therese Tveter holdt forelesningen «Fysioterapi i møte med et helsevesen i endring». Hun ble nylig professor ved OsloMet, i tillegg til jobben som seniorforsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR) og nestleder av forskningssenteret REMEDY.

 • En gruppe mennesker som poserer for et bilde
  29. november 2023
  Undersøkte hvordan utholdenhetstrening påvirker hjertet

  Eivind Sørensen disputerte på treningsindusert kardial remodellering hos eldre atleter, med mål om å forstå hvordan langvarig utholdenhetstrening påvirker hjertet.

Artikler fra nasjonal forskningsrapport 2019 - 2022

 • En gruppe mennesker som poserer
  26. mai 2023
  Koronavaksiner til immunsvekkede pasienter

  Hva skjer når koronavaksine gis til pasienter med nedsatt immunforsvar? Nor-vaC-studien kartlegger virkningen av vaksinen hos personer som bruker immundempende medisiner. Studien har gitt pasienter og kliniske miljøer hjelp til vaksinebeslu...

 • Haavardsholm, Lillegraven og Syversen på infusjonssenteret, pasien som får infusjon i bakgrunnen
  1. juni 2022
  Nye behandlingsstrategier for inflammatoriske sykdommer

  Immunologisk betingede inflammatoriske sykdommer kan ha stor påvirkning på pasientenes liv. Gode behandlingsstrategier er avgjørende for sykdomskontroll ved disse tilstandene.

Sist oppdatert 30.05.2023