Helene Lindtvedt Valaas

Stipendiat og fysioterapeut

En person som smiler for kameraet

Utdakking og karriære

  • Fysioterapeut (2010)
  • MSc, Universitet i Leuven, Belgia (2012)​​​

Faglig interessefelt 

  • Tverrfaglig rehabilitering og samhandling. Fysioterapi og forskning.

Prosjekter 

  • BRObygging i rehabilitering – en studie av rehabiliteringsforløp på tvers av helsetjenestenivå for personer med muskel- og skjelettsykdommer, -skader og –plager.

Publikasjo​ner

Vitensk​apelige publikasjoner i PubMed

E-post: Helenelindtvedt.valaas(alfakrøll)diakonsyk.no

Vær oppmerksom på at vi ikke besvarer pasienthenvendelser på mail.

Sist oppdatert 18.04.2023