Senter for psykofarmakologi

Psykofarmakologisk poliklinikk

Avvikling av psykofarmakologisk poliklinikk Psykofarmakologisk poliklinikk avvikles som eget tilbud ved Senter for psykofarmakologi, Diakonhjemmet sykehus. Fra og med 1. april 2023 tas det ikke imot nye henvisninger. Vi minner om at helsepersonell kan kontakte oss på rådgivningstelefonen 22 02 98 99 alle hverdager kl. 9-15.

Sist oppdatert 15.03.2023