Asperger syndrom

Asperger syndrom - ressurskilder

På denne siden har vi samlet utvalgte ressurser og videoer der du møter mennesker med Asperger syndrom som forteller hvordan de opplever sin hverdag.

Veiledere

Kompetansesentra og rapporter

Nyttige kilder

Å leve med Asperger syndrom​
Bjørn-Erlend fikk diagnosen Asperger syndrom i voksen alder og forteller her om livet sitt før og etter han fikk diagnosen (Norsk helseinformatikk).

Å få autismediagnose i voksen alder
Informasjon fra Autismeforeningen til deg som har fått en autismediagnose i voksen alder.​

Aktuelle videoer

 
 
 


Sist oppdatert 14.07.2023