Avdeling for kirurgiske sengeposter

Sengeposter består av Ortopedisk sengepost A, Ortopedisk sengepost B og Kirurgisk sengepost.

Ortopedisk sengepost A er en sengepost for ortopedi og eldre med hoftebrudd. Vi har i over 10 år vært spesialavdeling for hoftebrudd og behandler denne pasientgruppen for 8 av Oslos 15 bydeler. Vår ortogeriatriske modell for hoftebruddpasienter er anerkjent både nasjonalt og internasjonalt og det har vært og vil være forskning knyttet til avdelingen. Modellen vektlegger tverrfaglig samarbeid med rask intervensjon og kan vise til svært gode resultater særlig når det gjelder forebyggende pasientsikkerhetsarbeid. Vi behandler også all elektiv og akutt ortopedi i overekstremitet fra Diakonhjemmets opptaksområde samt mange pasienter fra hele landet som søker seg til Diakonhjemmet Sykehus for avansert ortopedi. Posten har 22 sengeplasser og eget akuttmottak for hoftebruddpasienter.

Ortopedisk sengepost B er en del av Klinikk for anestesi og kirurgi. Vi har 22 senger som hovedsakelig har pasienter som kommer til planlagte operasjoner i hofte, kne, fot eller ankel. I tillegg har vi øyeblikkelig hjelp på frakturer og andre problemstillinger i underekstremitet. Vi har regionsfunksjon innen revmakirurgi og er ledende i landet på blant annet ankelproteser. I enheten har vi etablert et standardisert behandlingsforløp for pasienter som skal få hofte- eller kneprotese.

Kirurgisk sengepost er sykehusets enhet for gastro- og generell kirurgi. Vi har både både øyeblikkelige og planlagte (elektive) innleggelser. Hovedparten av pasientene kommer inn som ø-hjelp og legges på KUP (klinisk utredningspost, som er integrert i sengeposten). De vanligste diagnosene blant disse pasientene er ileus, pankreatitt, cholecystitt, divertikulitt, appendicitt, pneumothorax, abscesser og sår.

Våre elektive pasienter klareres på poliklinikken i forkant og de fleste møter opp på selve operasjonsdagen, klargjøres på fastende ventesone og kommer til oss etter operasjonen. Hovedinngrepene vi utfører er fjerning av galleblære, brokk og tarmreseksjoner.

Vi har egen poliklinikk i sengeposten der pasienter med stomi følges opp av sykepleier. Her utfører vi også sårstell, fjerner agraffer, katetre, dren osv.

Vi behandler mange kreftpasienter, både med nyoppdaget kreft, pasienter under behandling og pasienter i palliativ fase. De fleste av disse har «åpen henvisning» til oss, noe som skaper trygghet, kontinuitet og forutsigbarhet både for pasient og pårørende. Vi har egen kreftsykepleier i enheten i tillegg til tett samarbeid med palliativt team.

Kontakt

Telefon

Ortopedisk sengepost A

22 45 16 20
 • Mandag
  • 08:00 - 15:30
  • 17:00 - 20:00
 • Tirsdag
  • 08:00 - 15:30
  • 17:00 - 20:00
 • Onsdag
  • 08:00 - 15:30
  • 17:00 - 20:00
 • Torsdag
  • 08:00 - 15:30
  • 17:00 - 20:00
 • Fredag
  • 08:00 - 15:30
  • 17:00 - 20:00
 • Lørdag
  • 10:00 - 14:00
  • 17:00 - 20:00
 • Søndag
  • 10:00 - 14:00
  • 17:00 - 20:00

Ortopedisk sengepost B

22 45 16 80
 • Mandag
  • 08:00 - 15:30
  • 17:00 - 20:00
 • Tirsdag
  • 08:00 - 15:30
  • 17:00 - 20:00
 • Onsdag
  • 08:00 - 15:30
  • 17:00 - 20:00
 • Torsdag
  • 08:00 - 15:30
  • 17:00 - 20:00
 • Fredag
  • 08:00 - 15:30
  • 17:00 - 20:00
 • Lørdag
  • 10:00 - 14:00
  • 17:00 - 20:00
 • Søndag
  • 10:00 - 14:00
  • 17:00 - 20:00

Kirurgisk sengepost

22 45 16 90
 • Mandag
  • 08:00 - 15:30
  • 17:00 - 20:00
 • Tirsdag
  • 08:00 - 15:30
  • 17:00 - 20:00
 • Onsdag
  • 08:00 - 15:30
  • 17:00 - 20:00
 • Torsdag
  • 08:00 - 15:30
  • 17:00 - 20:00
 • Fredag
  • 08:00 - 15:30
  • 17:00 - 20:00
 • Lørdag
  • 10:00 - 14:00
  • 17:00 - 20:00
 • Søndag
  • 10:00 - 14:00
  • 17:00 - 20:00

Sentralbord

22 45 15 00

Postadresse

Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo

Slik finner du fram

Oppmøtested

Inngang fra Diakonveien 12 eller Reidar Kobros vei 5.

Et par personer som går utenfor en bygning

Diakonveien 12 – Somatikk, alderspsykiatri og administrasjon

Diakonveien 12, 0370 Oslo

Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo

​På Steinerud finner du somatiske avdelinger (fysisk helse), alderspsykiatrisk avdeling, poliklinikker, akuttmottak, medisinske serviceavdelinger, apotek og administrasjon.

​T-bane

 • Linje 1 til Frøen eller Steinerud stasjon
 • Linje 2 eller 3 til Borgen stasjon

Buss

 • Linje 46 til Frøensalleen
 • Linjene 28 eller 45 til Volvat

Bil

Ta av fra Sørkedalsveien i rundkjøringen ved Volvat Medisinske Senter og Skeidar, og kjør inn Diakonveien. 

 • Hovedinngangen, Diakonveien 12: det er parkeringsplasser etter 500 meter rett frem.
 • Inngang Reidar Kobros vei (poliklinikker, blodprøvetaking og apotek): kjør til venstre i Borgenveien rett etter Volvat Medisinske Senter. Deretter kjører du stikkveien til høyre for å komme inn på gjesteparkeringsplassen nedenfor inngangen til poliklinikkene (ny innkjørsel til parkeringsplassen fra 26.09.22)

Du kan slippe av og plukke opp passasjerer rett vest for sykehusets hovedinngang og ved poliklinikkinngangen. I begge tilfeller kjører du inn Reidar Kobros vei.

 

Parkering sykkel

Det er i overkant av 300 sykkelparkeringsplasser på ​Steinerud.

Parkering bil​

Parkering ute (P1 og P5)

Mandag-lørdag kl. 9-15: kr. 50,- per time
Søndag + røde dager: gratis parkering
Julaften, påskeaften og nyttårsaften kl. 9-15: kr. 50,- per time

Parkering inne (parkeringshuset P4)

Hele døgnet, alle dager: kr 40,- per time, maks 200,- per døgn.

 

HC-parkering

Besøkende med gyldig parkeringskort for forflytningshemmede kan parkere gratis på oppmerkede HC-plasser i Diakonveien og Reidar Kobros vei.

Dersom man benytter Easypark påløper det servicetillegg.

 


Fakturering

Besøkende som fakturerer for sine tjenester til Diakonhjemmet, må parkere på avgiftsparkeringen og eventuelt ta parkeringsavgiften med på fakturaen.​​ 

Det er billettløs parkering på gjesteparkeringsplassene på Steinerud. Bilens kjennemerke registreres når du kjører inn i parkeringsanlegget. Parkeringstiden starter automatisk.​​


Før du forlater parkeringsanlegget har du følgende betalingsalternativer:

 1. Ved avreise: Benytt betalingsautomat ved parkering
 2. Easypark appen med automatisk trekk på kortet
 3. Via parcnordic.no innen 72 timer
 4. Faktura i posten for parkert tid. Administrasjonsgebyr påløper

Oversiktskart over parkering på Steinerud

Eventuell klage på kontrollavgift​ sendes til Park Nordic